Prijava

Vijesti

U Čakovcu održana tribina “Nasilje nad ženama”

Svake godine 22. rujna obilježava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovaj se dan obilježava u spomen na tri ubijene žene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, kada je tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Hajru Prohić, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Poražavajući su podaci da je i danas u Hrvatskoj svakih 15 minuta jedna žena fizički zlostavljana, imajući na umu da većina nasilja i dalje ostaje neregistrirana. Kako bi se podigla svijest javnosti o ovom problemu u Čakovcu je održana tribina pod nazivom “Nasilje nad ženama”. Nasilje nad ženama nije samo problem u Hrvatskoj već se s istim susreću i druge zemlje. Podaci EU govore kako su nasilje nad ženama i nasilje u obitelji rašireni u cijeloj EU i procjenjuje se da pogađaju svaku treću ženu. Svaka druga žena doživjela je spolno uznemiravanje. Svaka je dvadeseta žena silovana, stoga je važno poslati jasnu poruku o potrebi prijavljivanja nasilja, progovaranju o doživljenom nasilju i podršci žrtvama nasilja. Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama ima za cilj osvijestiti i senzibilizirati društvo na problematiku nasilja nad ženama, nasilja u obitelji. Svako nasilje nad ženama psihičko, tjelesno, spolno ili ekonomsko nasilje je neprihvatljiv oblik ponašanja jer predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava. 

Medijska pokroviteljstva