Prijava

Vijesti

Grad Varaždin donosi nove odluke o javnom redu i miru

Grad Varaždin u javno je savjetovanje uputio Odluku o javnom redu i miru te Odluku o komunalnom redu, koje je predstavio na konferenciji za novinare gradonačelnik Neven Bosilj. Odlukom se između ostalog zabranjuje zadržavanje i okupljanje na javnim površinama ispred ugostiteljskih objekata od 2 do 6 sati, a od 24,00 do 6 sati, naročito u prolazima zgrada, zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića i posjedovanje istih u otvorenoj ambalaži. Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljat će komunalno redarstvo Grada Varaždina i policija. U cilju djelotvornog provođenja Odluke, dogovoreno je, policija će komunalnom redarstvu Grada Varaždina, u slučajevima kršenja odredbi iz odluke, podnositi zahtjeve za izdavanjem obaveznog prekršajnog naloga. Zabranjuju se i zadržavanja i okupljanja na prostoru dječjih igrališta, škola i vrtića te njihovim pripadajućim dvorištima i objektima u noćnim satima, a na javnim površinama bit će zabranjeno parkirati teretne automobile. Zabranjuje se predaja krupnog otpada pravnoj ili fizičkoj osobi, koja nema ovlasti za te poslove, a sve u cilju da se smanje ilegalne deponije otpada. „Pozivam naše sugrađane da iskažu svoje mišljenje, da se uključe i daju svoje prijedloge o odlukama koje će se nalaziti 30 dana na javnom savjetovanju kako bi Varaždin bio što mirniji i sigurniji grad”, istaknuo je na konferenciji za novinare gradonačelnik Bosilj.

Medijska pokroviteljstva