Prijava

Vijesti

Otvoren Javni poziv za sredstva iz Poduzetničkog fonda Grada Varaždina

Grad Varaždin objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za potpore kroz mjeru Potpore poduzetnicima i obrtnicima i Poduzetnički fond Grada Varaždina u ovoj godini. Kriterij za ostvarivanje visine dodijeljene potpore određuje se prema ostvarenom broju bodova. Potpore se dodjeljuju za pokriće troškova izvršenog ulaganja za aktivnosti koje su nastale od 1. siječnja ove godine do trenutka predaje prijave na Javni poziv, a mogu ih ostvariti poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina duže od 2 godine sukladno uvjetima iz Javnog poziva. Aktivnosti za koje se može ostvariti potpora su: izrada poslovnog plana, nabava informatičke opreme, bankarske usluge za obradu kredita, uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), nabava opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, izrada web stranice, tiskanje promotivnih materijala, dopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje. Neprihvatljivi troškovi su dug koji se odnosi na porez na dodanu vrijednost (PDV), sve zakonom regulirane pristojbe i dug za plaće i doprinose djelatnika. Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Grada Varaždina, a poziv je otvoren do 4 prosinca.

Medijska pokroviteljstva