Prijava

Vijesti

Varaždinska županija osnovala Kulturno vijeće, predsjednica je dr. sc. Vesna Pascuttini-Juraga

U Županijskoj palači u Varaždinu je održana prva sjednica Kulturnog vijeća Varaždinske županije, stručnog savjetodavnog tijela osnovanog temeljem Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Varaždinske županije koju je donijela Skupština na temelju Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. Glavna zadaća Kulturnog vijeća je predlaganje ciljeva kulturne politike Varaždinske županije i mjera za njezino provođenje, a uz to će davati stručne podloge i mišljenja, pratiti i razmatrati stanje u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, davati prijedloge za poticanje njihova razvitka i unapređivanja te obavljati druge poslove. Predsjednica Kulturnog vijeća je pročelnica Konzervatorskog odjela u Varaždinu Vesna Pascuttini-Juraga. Članovi su upravitelj Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu Vladimir Huzjan, magistra znanosti, diplomirani muzeolog te profesorica povijesti i filozofije Sonja Poljak, magistra povijesti umjetnosti i prvostupnica povijesti Klara Macolić Kuparić te diplomirani etnolog i profesor pedagogije te sveučilišni specijalist dramske pedagogije Tibor Martan. Petero članova imenovao je župan Anđelko Stričak među kandidatima koje su putem javnog poziva predložile ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti. Prva zadaća Kulturnog vijeća bit će stručno vrednovanje i ocjenjivanje projekata i programa prijavljenih na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Varaždinske županije za 2023 godinu.

Medijska pokroviteljstva