Prijava

Vijesti

U tijeku je postavljanje fotonaponskih elektrana na školama kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija

Važnost implementacije obnovljivih izvora energije u školske objekte kojima je osnivač, Koprivničko-križevačka županija prepoznala je kao važnu dugoročnu strategiju. Prošle su godine postavljene elektrane na osnovnima školama u Kalinovcu, Kalniku i Sokolovcu, vrijedne 95.000 eura, a u sklopu projekta županijskog Centra kompetentnosti, elektrane su dobile i Obrtnička škola Koprivnica te Strukovna škola Đurđevac. U tijeku su radovi na postavljanju fotonaponskih elektrana na osnovnim školama u Goli, Legradu, Svetom Petru Orehovcu, Kloštru Podravskom i Molvama te na Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ u Križevcima i Srednjoj školi Koprivnica. Za ovaj je projekt predviđeno oko 300.000 eura. Strategija ulaganja u fotonaponske elektrane nastavit će se izradom projekata za dogradnju školskih prostora za jednosmjensku nastavu u osnovnom školstvu. Riječ je o školama u Drnju, Rasinji, Ferdinandovcu, Svetom Ivanu Žabnu, Koprivničkom Ivancu, Hlebinama, Podravskim Sesvetama i Fodrovcu. Za ostatak školskih objekata na kojima će se ugraditi fotonaponske elektrane sređuje se potrebna dokumentacija te će se sklapati ugovori u narednim proračunskim razdobljima.

Medijska pokroviteljstva