Prijava

Vijesti

Prijavite kandidate za nagradu Međimurske županije za volontiranje

Međimurska županija objavila je javni poziv za dodjelu Županijske nagrade za volontiranje u 2023. godini, koja se odnosi na volontere te volonterske organizacije koji su pridonijeli podizanju kvalitete života na tom području. Nagrada, uz diplomu, uključuje i 450 eura za izabranog volontera i organizaciju. Svoje kandidate mogu prijaviti sve udruge, institucije ili poduzeća, pravne, ali i fizičke osobe koji se susreću s volonterima čiji predan rad pridonosi boljitku korisnika volonterskog angažmana na dobrobit cijele zajednice. Pri kandidaturi, neprofitna volonterska asocijacija može nominirati i vlastiti volonterski program. I u ovoj godini nagrada će biti dodijeljena jednom volonteru, odnosno volonterki te jednoj volonterskoj organizaciji, a prijave se moraju dostaviti na adresu Međimurske županije najkasnije do 15. prosinca 2023. Godine. U kategoriji volontera kriteriji podrazumijevaju da kandidatkinja ili kandidat imaju navršenih najmanje 15 godina života, da su volontirali u organizacijama definiranima Zakonom o volonterstvu te u drugim neprofitnim pravnim osobama, državnim tijelima, te tijelima lokalne samouprave, sa sjedištem u Međimurskoj županiji, što vrijedi i za organizacije koje se kandidiraju. Za organizacije je važno da iz njihova osnivačkog akta proizlazi da nisu osnovani s ciljem ostvarivanja dobiti.

Medijska pokroviteljstva