Prijava

Vijesti

Usvojen 87 milijuna eura vrijedan proračun Koprivničko-križevačke županije

Održana je 15. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 13 točaka dnevnog reda. Većinom glasova usvojen je županijski proračun za 2024. i projekcije za iduće dvije godine. Župan Darko Koren pojasnio je kako su prihodi i primici planirani su u iznosu od 82,6 milijuna eura, što je u odnosu na 2023. godinu za 28 posto manje. Razlog tome je što s prvim danom iduće godine Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ prelazi u upravljanje države koja nad njom stječe osnivačka prava, što znači da bolnica više neće biti proračunski korisnik Županije. Višegodišnjim planom uravnoteženja planira se korištenje planiranog viška od gotovo 10 milijuna eura u sljedeće tri godine prema određenoj dinamici, kako bi se u tom razdoblju proračun sveo na razinu koja pokriva rashode s prihodima. Župan je u obrazlaganju proračuna pojasnio i za koje su projekte planirana sredstva pomoći, primjerice sufinanciranje prijevoza učenika srednjih i osnovnih škola, najam Gimnazije Fran Galović Koprivnica, županijski i međužupanijski linijski prijevoz putnika, projekt RCGO Piškornica, troškove preuzetih zaposlenika i namještenika Ureda državne uprave, projekt dvorca INKEY i podizanje energetske učinkovitosti školskih objekata. Sredstva za projekte temeljem prijenosa EU sredstava iznose 5,6 milijuna eura, a nastavak su projekata Školska shema, Prilika za sve 6, ERASMUS-a te ostalih projekata, poput druge faze Centra kompetentnosti KKŽ - Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu. Među najvažnijim planovima za sljedeću godinu, župan je izdvojio još kapitalne investicije u gospodarstvu, projekte distribucijskih centara, rekonstrukciju i izgradnju zgrade Doma zdravlja u Križevcima, ulaganja u županijski Zavod za hitnu medicinu, sufinanciranje smještaja u privatnim domovima za starije – pri čemu će se ta usluga proširiti i na osobe koje su smještene u domovima izvan područja županije, projekte u obrazovanju, projektiranje nove zgrade Srednje škole, Učeničkog doma Koprivnica, rekonstrukciju i dogradnju školskih objekata i još brojni drugi projekti.

Medijska pokroviteljstva