Prijava

Vijesti

Na okruglom stolu u varaždinskoj Županijskoj palači iznijeti problemi mladih iz ranjivih skupina

Uoči Međunarodnog dana ljudskih prava u varaždinskoj Županijskoj palači održan je okrugli stol “Položaj i problemi mladih, posebice ranjivih skupina, u Varaždinskoj županiji”. Okrugli stol organizirali su Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, županijski Savjet mladih i udruga Bedem ljubavi Varaždin, a jedna je od završnih aktivnosti projekta JEDNAKI Status, Mogućnosti, Odgovornosti kojim se mlade željelo potaknuti na veći građanski angažman. “Prije svega da oni sami prepoznaju koji su to problemi koji ih najviše muče, što žele od zajednice kako bi onda živjeli bolje, potpunije jer na mladima svijet ostaje i mi želimo da se njihovi kapaciteti oslobode i da ostvare sve svoje mogućnosti i tako naravno osiguraju prosperitet i za cijelu zajednicu”, rekla je predsjednica Udruge Bedem ljubavi Varaždin Renata Pocedulić i dodala da na okruglom stolu sudjeluju predstavnici mladih Roma i mlade osobe s invaliditetom. Projekt financira Središnji državni ured za demografiju i mlade koji je udruzi odobrio sredstva za novi projekt za iduću godinu u kojem će se mlade senzibilizirati za ranjive skupine. Projekt JEDNAKI Status, Mogućnosti, Odgovornosti počeo je početkom, a završava na kraju ove godine.

Medijska pokroviteljstva