Prijava

Vijesti

Grad Varaždin će i ove godine sufinancirati građanima servis i kupnju bicikala

Grad Varaždin i ove godine, u cilju poticanja građana na svakodnevno korištenje bicikala u javnom prometu, nastavlja praksu sufinanciranja servisiranja i kupnje bicikala. Objavljen je javni poziv serviserima i prodavačima bicikala za sudjelovanje u provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikala u 2024. godini. Ove godine javni poziv raspisan je ranije, a iznos je za tu mjeru povećan s lanjskih 37.500 na ukupno 50.000 eura. Grad Varaždin će tim sredstvima građanima sufinancirati servisiranje starog bicikla s 50% troškova servisa, odnosno maksimalno do 40 eura po korisniku. Za tu mjeru osigurano je ukupno 20.000 eura u gradskom proračunu, a sufinancirat će se servis ukupno 500 bicikala. Grad Varaždin će građanima sufinancirati kupnju novog bicikla s 60 eura po korisniku za što je osigurano ukupno 30.000 eura. Građani Varaždina će tako moći kupiti ukupno 500 bicikala. Obje mjere provodit će se od 4. ožujka do 3. lipnja. Javni poziv je objavljen na službenim mrežnim stranicama Grada Varaždina, a rok prijave za servisere i prodavače bicikala je 16. veljače do 12 sati. Popis servisa i radionica koji će se javiti na javni poziv bit će objavljen pa se i ove godine očekuje da će velik broj građana na vrijeme iskoristiti tu povoljnost koju nudi Grad Varaždin.

Medijska pokroviteljstva