Prijava

Vijesti

Međimurska županija preuzela upravljanje državnom imovinom, zaprimljeno prvih 99 predmeta

Državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Sanja Bošnjak predala je županu Međimurske županije Matiji Posavcu predmete koji se odnose na zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno zahtjeve za raspolaganjem tim zemljištem fizičkih i pravnih osoba. Predmeti se predaju županijama i jedinicama lokalne samouprave na daljnje rješavanje sukladno novom Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, a prema tome sa svog područja Međimurska županija u resornom ministarstvu ima 301 predmet. “U ovom trenutku, operativno preuzimamo prvih 99 predmeta, među kojima se 53 predmeta odnose na zahtjeve općina i gradova, a 46 predmeta na zahtjeve pravnih i fizičkih osoba“, rekao je Posavec, te dodao kako je županija zatražila još dva predmeta od ministarstva koji se odnose na gradove Prelog i Čakovec. Državna tajnica Sanja Bošnjak rekla je kako je riječ o značajnom reformskom zakonu, kojemu je cilj upravo efikasnost. „Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vrlo je složen posao jer u Hrvatskoj još uvijek nisu uređene zemljišne knjige, te nisu povezani katastar i gruntovnica. Vjerujemo da će se i ovi predmeti i sljedeći, za koje građani i poduzetnici već mogu predavati zahtjeve u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji, mnogo brže rješavati“, istaknula je Bošnjak. Na internetskim stranicama županije već su istaknute informacije građanima, te su objavljene upute s poveznicom na pripadajuće obrasce za podnošenje zahtjeva te kontakte osoba u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove, nadležnog za postupanje.

Medijska pokroviteljstva