Prijava

Vijesti

Odobrena sredstva za dogradnju PŠ Strmec Podravski i Nova Ves Petrijanečka

Varaždinskoj županiji za projekte dogradnje Područne škole Strmec Podravski i Područne škole Nova Ves Petrijanečka odobreno je gotovo 4 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Za dogradnju škole Strmec Podravski odobreno je 2,68 milijuna eura, a za dogradnju škole Nova Ves Petrijanečka 1,28 milijuna eura. Prošli mjesec je za dogradnju Osnovne škole Ivanec odobreno 5,6 milijuna eura. “Time je Varaždinska županija osigurala ukupno 9,5 milijuna eura za dogradnju triju škola, posljednjih u kojima se nastava odvija u dvije smjene. Ovim ulaganjima će se u Ivancu, Novoj Vesi Petrijanečkoj i Strmcu Podravskom dograditi potrebne učionice i drugi prostori, tako da će i učenici tih škola nastavu od školske godine 2025./2026. pohađati u jednoj smjeni. Sa zadovoljstvom mogu reći da će sljedeće godine Varaždinska županija prva u Hrvatskoj imati jednosmjensku nastavu u svim školama čiji je osnivač, u 33 osnovne i 30 područnih škola”, istaknuo je župan Anđelko Stričak. Nakon što su donesene odluke o financiranju dogradnje triju škola, pred Županijsku skupštinu će biti upućene odluke o prihvaćanju tih projekata. Nakon toga će se krenuti u realizaciju samih dogradnji, od pokretanja postupaka javne nabave do svih ostalih potrebnih aktivnosti.

Medijska pokroviteljstva