Prijava

Vijesti

Konstituiran novi Savjet mladih Međimurske županije

Održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Međimurske županije. Za predsjednicu je izabrana Iva Medved, a za njezinu zamjenicu Maja Drvenkar. Novoizabrana predsjednica Iva Medved bit će i članica Savjeta mladih Vlade Republike Hrvatske. Savjet mladih predstavlja savjetodavno tijelo Međimurske županije koje je osnovano s jasnim ciljem da se glas mladih čuje i da upravo mladi budu podrška u nastojanju da se stvara zajednica u kojoj će potrebe svih generacija biti ravnomjerno zastupljene, pa tako i potrebe i interesi mladih naraštaja. Međimurska županija će mladima omogućiti da kroz Savjet izraze svoje stavove, ideje i probleme koji su važni za njihovu zajednicu. Mladima i novom rukovodstvu koje su izabrali čestitao je i župan Međimurske županije Matija Posavec, uz poruku da jasno, bez zadrške, artikuliraju svoje stavove, te budu ustrajni u radu za dobrobit zajednice.

Medijska pokroviteljstva