Prijava

Vijesti

Varaždinske bale s današnjim danom odlaze u povijest

Nakon što su prošlog tjedna vodeći ljudi Grada Varaždina i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali Ugovor o financiranju sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona „Brezje“ u iznosu od 29 milijuna eura, danas su počeli radovi i prve su bale premještene. Na ovaj se trenutak čekalo 18 godina, 10 mjeseci i 13 dana, naglasio je gradonačelnik Varaždina, Neven Bosilj. Politika je do sad pokušavala riješiti ovaj problem, no nije slušala struku, stoga je ovog puta oformljeno stručno povjerenstvo koje je protekle dvije godine uspjelo prikupiti sve potrebne dozvole te se došlo do rješenja koje je zakonito i održivo, rekao je gradonačelnik. U Zoni Brezje proteklih su dana izvedeni pripremni radovi te je montirana vaga kojom će se precizno mjeriti količine odvezenog otpada, s obzirom na to da će se sve fakturirati na osnovi stvarno izvedenih radova. Nakon što se uklone bale bit će vidljivo i u kakvom je stanju zemljište, izvođač radova mora ispitati tlo kako bi se donijela odluka hoće li se krenuti sa sanacijom tla. Bude li sve išlo prema planu i predviđanjima, u srpnju 2025. godineu Brezju na ulazu u Varaždin ne bi trebala više biti ni jedna bala, a zemljište na kojem se nalazio otpad trebalo bi biti sanirano.

 

Medijska pokroviteljstva