Prijava

Vijesti

Općina Cestica nastavlja projekte ulaganja u komunalnu infrastrukturu

U pratnji predstavnika Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste Varaždinske županije i ostalih, načelnik Općine Cestica Mirko Korotaj obišao je projekte komunalne infrastrukture na području općine. U Općini Cestica završeno je ili je u tijeku nekoliko projekata komunalne infrastrukture. Uređeno je skretanje u centru Cestice prema sportskoj dvorani, koje je na prometnijem dijelu te je time pojačana sigurnost. Projekt je vrijedan 230.000 eura, financiran je sredstvima Hrvatskih cesta, dok je Općina uložila 60.000 eura u izmicanje komunalne infrastrukture i javne rasvjete. Na području općine ulagalo se i u sanaciju klizišta. “Nakon potresa i poplava stvorilo se 14 klizišta, a sanirana su četiri. Jedno klizište je sanirano preko Općine Cestica sredstvima Vlade RH, a tri klizišta su sanirana preko Županijske uprave za ceste i još nam je ostalo deset klizišta za koja pripremamo građevinske dozvole i koja ćemo kandidirati na određene fondove, odnosno prema Hrvatskim vodama”, rekao je načelnik Korotaj. Sredstvima Općine projektira se novi rotor, a ovaj budući projekt će financirati Hrvatske ceste. Budući važan projekt za Općinu je i izgradnja podravske magistrale. U Općini se provode i projekti financirani europskim sredstvima, a to su nadogradnja dječjeg vrtića i adaptacija društvenog doma u Gornjem Vratnu.

Medijska pokroviteljstva