Prijava

Vijesti

Gradonačelnica Varaždinskih Toplica s predstavnicima udruga potpisala ugovore o dodjeli financijskih sredstva

U Varaždinskim Toplicama upriličeno je potpisivanje ugovora o dodjeli financijske potpore projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva na području Grada Varaždinskih Toplica u 2024. Godini. Financijsku potporu ostvarile su ukupno 22 udruge za 24 programa. Među njima su i neke udruge koje nisu s područja grada, no svojim projektima i programima djeluju u interesu za opće dobro na području Varaždinskih Toplica. Ugovore je s predstavnicima udruga potpisala gradonačelnica Dragica Ratković koja je tom prilikom istaknula zadovoljstvo što na području grada postoji mnogo aktivnih udruga. “Udruge su te koje doprinose društvenom, kulturnom i sportskom životu našega grada. One ujedno čuvaju našu tradiciju, kulturu i baštinu kojom se svi zajedno ponosimo. Stoga mi je drago da imamo priliku nagraditi, odnosno pomoći tolikom broju udruga, vjerujem da ćete i u budućnosti biti isto tako uspješni u provedbi svojih aktivnosti. Hvala vam na svemu što radite za naš grad”, rekla je gradonačelnica Ratković.

Medijska pokroviteljstva