Prijava

Vijesti

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren održao Kolegij s gradonačelnicima i načelnicima općina

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren u naselju Ždala održao je Kolegij s gradonačelnicima i načelnicima općina s područja županije na kojem se raspravljalo o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanim uz nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na području županije, zatim o mogućnostima uključivanja jedinica lokalne samouprave u sufinanciranje korisnika i rada udruga Mali princ Đurđevac, Latice Koprivnica i Maslačak Križevci te o inicijativi za osnivanje Radne skupine za proglašenje Nacionalnog parka rijeka Drava o čemu će se raspravljati i odlučivati na idućoj Županijskoj skupštini. Župan je obrazložio prvu točku dnevnog reda koja se odnosila na pitanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanim uz nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na području županije. Riječ je o 110 predmeta – njih 95 su predmeti fizičkih i pravnih osoba, a 15 predmeta se odnosi na JLS, pojasnio je župan i dodao kako je u većini predmeta, zbog proteka vremena od podnošenja zahtjeva, potrebno obnoviti dokumentaciju koja je priložena uz zahtjeve te da će Županija prikupljati lokacijske informacije te pribaviti podatke da li je za određenu nekretninu podnesen zahtjev za povrat ili naknadu oduzete imovine. Potom su predstavnice udruga Mali princ Đurđevac, Latice Koprivnica i Maslačak Križevci predstavile rad udruga koje se bave osobama s teškoćama u razvoju te uputile apel prema općinama i gradovima da se prema mogućnostima dodatno uključe u sufinanciranje korisnika i rada udruga. Župan Koren je istaknuo kako je Županija kroz provođenje odgovorne socijalne politike vrlo senzibilizirana s udrugama koje se bave osobama u potrebi te je istaknuo kako je Županija svaku od udruga pomogla s 4.100 eura te da će i dalje stajati na raspolaganju za potrebe. Sudionici Kolegija u zadnjoj točki dnevnog reda su raspravljali o inicijativi za osnivanje Radne skupine za proglašenje Nacionalnog parka rijeka Drava koju je pokrenuo Klub nezavisnih u Županijskoj skupštini KKŽ, a o kojoj će se raspravljati na idućoj sjednici Skupštine.

Medijska pokroviteljstva