Prijava

Ostale emisije

Vjera i nada

Varaždin je oduvijek bio vrlo jako duhovno središte Hrvatske. Osobito je to do izražaja došlo u posljednje vrijeme kada je osnivanjem Varaždinske biskupije s radom na ovom području počeo i niz crkvenih institucija. Stoga je bilo opravdano i uvođenje vjerskog programa, koji će zadovoljavati duhovne potrebe vjernika svih konfesija, te na taj način uvelike doprinijeti podizanju razine vjerske kulture. 

U sklopu vjerskog programa VTV elevizije emitiramo emisiju «Vjera i nada» koju realiziramo u suradnji s Varaždinskom biskupijom, a koja je na rasporedu svake subote u trajanju od 20 minuta.U sklopu emisije uz nedjeljna čitanja i evanđelja, te njihove komentare predstavljaju se pjevački zborovi i orkestri svih župa Varaždinske biskupije koji u emisiji sudjeluju pjevanjem duhovnih pjesama. Nerijetko su za glazbeni dio emisije «Vjera i nada» zaslužni članovi brojnih tamburaških i glazbenih sastava, te kulturno umjetničkih društava koji se svojim nastupima i koreografijama predstavljaju odjeveni u narodne nošnje našega kraja.
Uz dio emisije koji je vezan uglavnom uz vjerske teme, župnici predstavljaju i zanimljive povijesne podatke o njihovoj župi, o njenom nastanku, vrijednostima koje posjeduju u crkvi u obliku slika, skulptura, knjiga, crkvene opreme i ostalih kulturno-povijesnih vrijednosti pojedinog samostana ili župe.

Više u ovoj kategoriji: « Kutionica TV ordinacija »