Prijava

Vijesti

Potpisani sporazumi o provedbi projekta “Kontrola plodnosti tla u Međimurskoj županiji“

Video sadržaj

U prostorijama Županije u Čakovcu, predstavljen je projekt „Kontrola plodnosti tla u Međimurskoj županiji“ kojim županija pomaže domaće OPG-ove, zadruge, obrtnike i trgovačka društva s ciljem ostvarenja visoko kvalitetnog prinosa svake kulture na poljoprivrednim površinama u Međimurju. Projekt će obuhvatiti uzimanje uzoraka i podataka na terenu, dostavu uzoraka u laboratorij, analizu tla, interpretaciju rezultata kao i ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla i izdavanje preporuke gnojidbe krajnjim korisnicima usluga. S načelnicima i predstavnicima općina te poduzećem Labosan d.o.o. koji provodi analizu tla, župan Posavec potpisao je sporazume o provedbi projekta. Kroz projekt izvršit će se analiza 650 uzoraka radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu, s ciljem optimizacije gnojidbe te postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša. Zadnjih godina ostvareni su pozitivni pomaci u kvaliteti plodnosti tla. Ove godine u projekt su se uključile općine Nedelišće, Donji Vidovec, Podturen, Domašinec, Orehovica, Kotoriba i Belica. 

Medijska pokroviteljstva